Midyelerde ki Yanlış çeviriler - "İblis"- "hayvan" - "saldırısını yükseltir"